Naše služby : náhradní plnění - LARN

uděláme vše pro vaše bezpečí

Naše služby

Co je obsahem náhradního plnění ?

Každý zaměstnavatel, který zaměstnává 25 a více zaměstnanců, má podle zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti povinnost zaměstnávat 4 % zaměstnanců se zdravotním postižením (ZP).


Splnit výše uvedenou povinnost lze následujícím způsobem:

  1. mít v trvalém pracovním poměru požadované procento zaměstnanců se zdravotním postižením (4 %)
  2. odvodem do státního rozpočtu ve stanovené výši
  3. odebíráni výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se ZP

Jelikož zaměstnáváme více jak 50% osob se změněnou pracovní schopností, jsme oprávněni Vám vydat doklad o přepočteném stavu pracovníků, poskytující Vám služby ostrahy, který Vaší společnosti lze v souladu s níže uvedeným zákonem započítat do povinného plnění procenta zdravotně postižených pracovníků (viz. zákon č.435/2004 Sb., § 81 odst. 2 písm. b.).


Varianty fin. nákladů při plnění požadavků zákona č.435/2004 Sb, o zaměstnanosti.

Variantní řešení Varianta č.1 Varianta č.2 Varianta č.3
počet zaměstnanců (přepočtený) počet zaměstnaných osob se ZP (ze zákona) výše finančního odvodu v Kč (ze zákona) náhradní plnění v Kč za rok (u LARN GROUP s.r.o.)
25 1 63 750 178 500
50 2 127 500 357 000
100 4 255 000 714 000

Uvedené hodnoty se každý rok budou lišit v návaznosti na základní hodnoty, ze kterých výpočty vycházejí. (Jde o změny ve výši průměrné mzdy dle ČSÚ za I - III. čtvrtletí 2014.


Využitím služeb náhradního plnění, které poskytuje společnost LARN GROUP s.r.o. zabezpečíte v chodu Vaší společnosti minimálně 2 oblasti současně (ostraha majetku a naplnění požadavků zákona č.435/2004) za výrazně nižších finančních nákladů, než tomu je tak doposud.


Cenové relace za 1 hod. takto poskytované služby ostrahy objektu mohou být a také jsou nižší než je úroveň tzv. "běžných cen" používaných v obchodním styku.

pracovník společnosti LARN
 
 

TOPlist