Naše služby : Nabídka získání Osvědčení o odborné způsobilosti - LARN

uděláme vše pro vaše bezpečí

Naše služby

Nabídka získání "Osvědčení o odborné způsobilosti"

zákonem č. 274/2008 Sb., kterým byl novelizován mimo jiné i živnostenský zákon, došlo k zásadní úpravě podmínek pro získání živnostenských oprávnění a provozování koncesovaných živností „Ostraha majetku a osob” a „Služby soukromých detektivů”. Z této novely vyplývá povinnost prokazování odborné způsobilosti podnikatelů i jejich zaměstnanců a současně i povinnost předložit do 1.7.2012 příslušnému živnostenskému úřadu doklady prokazující tuto odbornou způsobilost.

V souvislosti s nutností splnit tyto zákonem stanovené požadavky nabízíme níže uvedené možnosti získat „Osvědčení o odborné způsobilosti” pro Vaše zaměstnance pracující na úseku ostrahy majetku a osob.

Získání osvědčení o odborné způsobilosti nabízíme v následujících variantách:

  1. Přípravné školení v rozsahu 5 hodin zaměřené cíleně zejména k odpovědím na zkušební otázky. Po ukončení školení (v nejbližších následujících dnech, dle dohovoru) by následovala zkouška před tříčlennou komisí zkušebních komisařů s autorizací MV ČR a předání „Osvědčení”. Cena za jednoho účastníka školení včetně zkoušky je stanovena na 1.500,- Kč (požadujeme min. 10 účastníků, při větším počtu účastníků lze po dohodě stanovit i cenu nižší). Tato varianta je ze strany bezpečnostních služeb využívána nejčastěji, protože co nejméně naruší běžný výkon služby.
  2. Provedení zkoušek bez účasti na jakémkoliv předchozím školení za cenu 1.000,-Kč za jednoho účastníka. Zde je ovšem zvýšené riziko vyššího počtu neúspěšných účastníků.

Doporučujeme zajistit si zkoušky včas a předejít tak období zvýšeného zájmu o jejich absolvování v souvislosti s blížícím se konečným termínem splnění požadavků zákona. Prostory pro výuku samozřejmě máme zajištěny. Je vhodné zdůraznit, že tyto služby jsou podle § 57 odst. 1., písm. d) zákona č. 235/2004 Sb. (o DPH) osvobozeny od daně z přidané hodnoty.

Zkouška odborné způsobilosti se, v souladu s vyhláškou č. 16/2009 Sb., koná před autorizovanou osobou, která získala autorizaci dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, a zároveň je akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
Obsahová náplň je stanovena pro dílčí kvalifikaci „strážný” (živnost Ostraha majetku a osob).


LARN Brno spol. s r.o. v roce 2015 oslavila dvacet pět let od svého vzniku. Realizací výše uvedeného programu chce rovněž vytvořit příznivé podmínky pro uspokojování potřeb svých klientů i v letech příštích.

 

TOPlist